✅ Przypominamy o realizowanym w Naszej Gminie projekcie

19 sierpnia 2020

?Szanowni Państwo,

✅ Przypominamy o realizowanym w Naszej Gminie projekcie

‼️GMINA MIASTO ŚWIDNICA Lider projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”
OGŁASZA NABÓR W TRYBIE KONKURSU WNIOSKÓW O UDZIELENIE GRANTÓW DLA OBSZARU OBEJMUJĄCEGO TEREN GMINY MIEROSZÓW  ‼️dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze Mieszkaniowym – ZIT AW”.
✅Projekt zakłada dofinansowanie przedsięwzięć polegających na trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastąpienie go ogrzewaniem ekologicznym,
✅Wysokość dofinansowania to 70% poniesionych kosztów:  ▶️jednak nie więcej niż 10 tys. zł dla mieszkań
▶️i 25 tys. zł dla domów jednorodzinnych.
✅Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:
☑️osoby fizyczne będące właścicielami domów jednorodzinnych lub mieszkań w domach jednorodzinnych,
☑️osoby fizyczne będące właścicielami mieszkań w domach wielorodzinnych
☑️oraz wspólnoty mieszkaniowe (jedynie w zakresie mieszkań, których właścicielami są osoby fizyczne).
?Termin składania wniosków o udzielenie grantów:
od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.09.2020 r.
✅Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 1)
UWAGA ‼️ O wyborze wniosków do dofinansowania
nie decyduje kolejność zgłoszeń ‼️
☎️ ☎️Zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie zapraszamy do punktu informacyjnego działającego w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie, Plac Niepodległości 1, 58-350 Mieroszów, Referat Rozwoju pok. nr 3 w okresie od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.
w dni tygodnia: poniedziałek – piątek, w godz. 9.00 – 14.00 tel:  ☎️74 303 00 06, e-mail: wymianakotlow@mieroszow.pl
✅Pełna wersja ogłoszenia oraz formularze wniosków znajdują się na stronie:
www.wymianakotlow.pl
✅Prosimy o bieżące zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na ww stronie.
Burmistrz Andrzej Lipiński