✅Informacja dla uczniów PSP Kowalowa:

12 czerwca 2020

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=285821869461170&id=111228523587173&__xts__%5B0%5D=68.ARAOJF3GUyCNCvdQVtx6WFo-YNfNYGO09qy9xz8Job82DOc7mc1gq9u-wHpo_ClOuAkDXjZsWUfhdDtXrO6PNF6TWt5f-uRi9ueWs0mdcUXY19Lfu-d2XP3swZwMshVXDEsGTJCrRzBYJWzw3qURm3cn-VgiFCy21vHw23bRBEOS8pb1OYAR0ri251uWkvDmueyqSe3VJDdx6TPNi8kwHve0uRnytbXIEh1p-TIxXEp2D8Yj5l3Mq-5XQT9p-JqKumEwUx4aKP9crLOcCAYHsgpStY5svsmDRa_ZWYbVyR434yF5eBYcLkIqOEZ4tfEXoBlvIeJYw6vo0Thpn22z-OKGoIyHeQbDqrHXCwOxcR3qgqYGHtkrn74www9X4zu_XX_Onif85OkXjPrby7vnYbpJSoSwX046SbKfVxWyy-paIgozJMxh56aYr-c8lSOG-TGLQUgZ56jisU44FsVhMF_hl2EaIqUzrN82dY-uiChi6OedPg&__tn__=K-R