✅Mimo niezbyt dobrej aury, zdobyliśmy Ruprechtický Špičak 880 m.n.p.m ?

22 czerwca 2020