?? PODZIĘKOWANIA ??

7 lipca 2020

?‍? Miałem dziś wielką przyjemność uhonorować osiągnięcia zawodowe Pani Danuty Nowak, Nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, przechodzącego na emeryturę – Nagrodą Burmistrza Mieroszowa.

? Nagroda stanowi skromną formę podziękowania Pani Danucie za współtworzenie na przestrzeni minionych 40 lat pracy zawodowej, systemu oświaty w naszej Gminie oraz za serce i pasję wkładane niezmiennie w kształcenie i wychowanie młodych ludzi.

? Raz jeszcze serdecznie dziękuję, życząc wszelkiej pomyślności.

Andrzej Lipiński Burmistrz Mieroszowa