?Poprawiliśmy stan drogi do Rodzinnych Ogródków Działkowych „Przyszłość” przy ul. Kościelnej.

8 czerwca 2020

Zapraszamy na spacery, przebieżki i przejażdżki rowerowe.
Burmistrz Andrzej Lipiński.