?‼Zagospodarowanie turystyczne na szczycie Suchawa‼

6 lipca 2020

✅Gmina Mieroszów pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.:
„ROZWÓJ POTENCJAŁU PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO NA POGRANICZU POLSKO-CZESKIM”
w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Interreg V A Republika Czeska-Polska ‼ ‼

✅Projekt przewidywał wykonanie i montaż wiaty drewnianej wraz z wyposażeniem, wykonanie stojaków na rowery oraz ławek drewnianych w pobliżu szczytów Suchawa oraz Waligóra, a także Schronisko PTTK Andrzejówka.

Ponadto zostaną wykonane materiały informacyjno-promocyjne w języku polskim i czeskim w tym:
✔przewodnik turystyczny zawierający atrakcje turystyczne na pograniczu polsko-czeskim
✔oraz adresy miejsc noclegowych znajdujących się w Gminie Mieroszów,
✔mapa turystyczna
✔oraz pocztówki promujące walory przyrodnicze i kulturowe pogranicza,

✅Głównym celem projektu jest wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu polsko-czeskiego poprzez stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej oraz odpowiedniej promocji pogranicza.

✅Całkowita wartość projektu: 17 183,34 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 15 115,83 EUR
Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 889,16 EUR.

?Serdecznie dziękuję przybyłym gościom na otwarcie dzisiejszego wydarzenia!

‼Zapraszamy ?

Burmistrz Andrzej Lipiński