?Plan łagodzenia restrykcji związanych z ogłoszonym stanem epidemii

17 kwietnia 2020

?Plan łagodzenia restrykcji związanych z ogłoszonym stanem epidemii:

?Izolacja – nadal utrzymujemy dystans, zasłaniamy twarz po to aby zmniejszać transmisję wirusa

?Identyfikacja – badanie kto z kim miał kontakty, wykorzystanie aplikacji dla osób przebywających na kwarantannie

?Informatyzacja – jak najwięcej pracy zdalnej (tam gdzie jest to możliwe), zdalnej edukacji, wykorzystanie procesów cyfrowych – po to, aby nie wchodzić w bezpośredni kontakt z ludźmi/klientami itp.

Od 20.04.2020 r. – nowy etap stopniowego zdejmowania obostrzeń:

? otwarcie lasów i parków, przy czym nie chodzi o niekontrolowaną rekreację, a raczej
o zwiększony komfort zdrowia psychicznego dla ludzi

? złagodzone przepisy w handlu: sklepy do 100 m2 – możliwość obsługi 4 klientów na 1 kasę, w przypadku sklepów o powierzchni powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2

? pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia (np. pomiar temperatury)

? w Kościołach będzie mogła przebywać 1 osoba na 15 m2

? wyjątek w osłanianiu twarzy w przestrzeni publicznej dla rolników

?Jeśli będzie spadać liczba zakażeń to obostrzenia będą szybciej łagodzone. Wciąż należy zachować ostrożność ‼️

Burmistrz Andrzej Lipiński