Konsultacje społeczne

» Konsultacje społeczne w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Kamionka z przysiółka wsi Rybnica Leśna na wieś, położoną w gminie Mieroszów, w powiecie wałbrzyskim, w województwie dolnośląskim

Formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Burmistrza Mieroszowa z dnia 14 grudnia 2022 r. […]

czytaj dalej

» PROGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWOJU GMINY MIEROSZÓW NA LATA 2020-2025
czytaj dalej

» Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu uzgodnienia projektu Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2020-2025

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/ZARZĄDZENIE-BURMISTRZA_Mieroszów_KD-1.pdf” title=”ZARZĄDZENIE BURMISTRZA_Mieroszów_KD”]

czytaj dalej

» Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów nadanych sołectwom Gminy Mieroszów

Pobierz treść PDF

czytaj dalej

» Formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag do konsultacji społecznych w sprawie zmian statutów nadanych sołectwom Gminy Mieroszów

Pobierz formularz PDF Pobierz formularz DOCX

czytaj dalej

» Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/251/18 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa: Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom

Pobierz treść PDF

czytaj dalej

» Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/209/17 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 września 2017 r.w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów

Pobierz treść PDF

czytaj dalej

» OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 stycznia 2019 r.

Pobierz treść ogłoszenia PDF

czytaj dalej

» Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany statutów nadanych sołectwom Gminy Mieroszów

Pobierz treść zarządzenia PDF

czytaj dalej

» Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 – aktualizacja

Pobierz treść zaproszenia PDF Pobierz treść  – aktualizacja miejsca spotkania PDF

czytaj dalej

» Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Mieroszowa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa : Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów powstałym sołectwom

Treść zarządzenia PDF

czytaj dalej

» Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Burmistrza Mieroszowa z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa : Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom

Treść ogłoszenia PDF

czytaj dalej

» Projekt Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa : Rybnica Leśna i Kamionka oraz nadania statutów nowo powstałym sołectwom

Projekt Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa Rybnica Leśna i […]

czytaj dalej

» Formularz zgłaszania opinii lub złożenia uwag w sprawie podziału sołectwa Rybnica Leśna na dwa odrębne sołectwa : Rybnica Leśna i Kamionka

Pobierz formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag DOCX

czytaj dalej

» Zawiadomienie w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków na nazwę Mikołaja Kopernika

Pobierz treść zawiadomienia PDF

czytaj dalej

» Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków, położonej na terenie miasta Mieroszów.

Wyniki konsultacji społecznych

czytaj dalej

» Ogłoszenia wyników konsultacji społecznych z dnia 26 września 2017 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów

Ogłoszenie wyników

czytaj dalej

» Zarządzenie nr 130/2017 z dnia 07.09.2017 w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków, położonej na terenie miasta Mieroszów

Pobierz treść zarządzenia PDF

czytaj dalej

» Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków

Pobierz treść ogłoszenia PDF

czytaj dalej

» Ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany nazwy ulicy Dąbrowszczaków

Pobierz ankietę PDF Pobierz ankietę DOC

czytaj dalej

» Zarządzenie Nr 114/2017 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów

Treść zarządzenia PDF

czytaj dalej

» Ogłoszenie o Konsultacjach Społecznych Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów.

Treść ogłoszenia PDF

czytaj dalej

» Projekt Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów.

Projekt uchwały załącznik nr 1 – Statut Sołectwa Golińsk załącznik nr 2 – Statut Sołectwa Kowalowa załącznik nr […]

czytaj dalej

» Formularz zgłaszania opinii lub złożenia uwag w sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Mieroszów.

Pobierz formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag DOCX Pobierz formularz zgłoszenia opinii lub złożenia uwag PDF

czytaj dalej