Jednostki organizacyjne

Mieroszowskie Centrum Kultury

ul. Żeromskiego 28
58-350 Mieroszów
tel: 74 880-12-65
fax: 74 880-12-68

p.o. dyrektora: Marika Sikora

www.mck.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Mieroszowie

ul. Wolności 19
58-350 Mieroszów
tel: 74 8458 257

dyrektor: mgr Elżbieta Urbanik

www.pspmieroszow.szkolnastrona.pl


Publiczna Szkoła Podstawowa w Kowalowej

ul. Wałbrzyska 38
58-350 Mieroszów
tel: 74 8458 252

dyrektor mgr Danuta Wypych

www.pspwkowalowej.szkolnastrona.pl


Zespół Szkolno – Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku

ul. Unisławska 4
58-350 Mieroszów
tel: 74 8458 232

dyrektor mgr Grażyna Lektarska

www.szkola.sokolowsko.pl


Publiczne Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie

ul. Żeromskiego 30
58-350 Mieroszów
tel: 74 8458 357
tel: 74 8801 113

dyrektor: mgr Longina Sowińska

www.gimnazjum.mieroszow.pl


Przedszkole Miejskie w Mieroszowie

ul. Wolności 27
58-350 Mieroszów
tel: 74 8458 334

dyrektor: mgr Iwona Schienke

www.przedszkole.mieroszow.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Żeromskiego 32
58-350 Mieroszów
tel. 74 84 58 262

dyrektor: Elżbieta Buziewicz

zastępca dyrektora: Marta Rajter

www.ops.mieroszow.pl