Sołectwa

Golińsk
Sołtys: Artur Wielgus
tel. 733-641-996
e-mail: artik102@wp.pl

Rada sołecka:
Marzena Kowalczyk – Przewodnicząca,
Monika Fonfara – Z-ca Przewodniczącej,
Arkadiusz Borkowski – Członek.


Kowalowa
Sołtys: Maja Sadowy,
tel. 601-788-259
e-mail: maja.sadowy@mineral.eu

Rada Sołecka:
Małgorzata Kamińska-Nowacka – Przewodnicząca,
Lucyna Sikora – Z-ca Przewodniczącej,
Ryszard Woronko – Członek.


Łączna
Sołtys: Maksymilian Fonfara,
tel. 791-885-823

Rada Sołecka:
Ewelina Popardowska – Przewodnicząca,
Dorota Fonfara – Zastępca Przewodniczącej,
Małgorzata Topolska – Członek.


Nowe Siodło
Sołtys: Kamila Milewska,
tel. 530-822-480
e-mail: kamilamilewska6@wp.pl

Rada Sołecka:
Pani Elżbieta Frankiewicz – Przewodnicząca,
Pani Bożena Dąbrowska – Zastępca Przewodniczącej,
Pan Krzysztof Borowicz – Członek.


Różana
Sołtys: Andrzej Kucharski
tel. 74 845-83-99
e-mail: kucharski-andrzej@wp.pl

Rada Sołecka:
Przewodnicząca – Kucharska Karolina
Zastępca Przewodniczącej – Jurkin Adam
Członek – Kucharska Kinga


Rybnica Leśna
Sołtys: Zbigniew Zaparty
tel: 504-044-101

Rada Sołecka:
Sylwia Piela – Przewodnicząca,
Wojciech Węgrzyn – Zastępca Przewodniczącej,
Rozalia Zaparty – Członek.


Kamionka
Sołtys: Andrzej Gorczyński,
tel: 606-623-834,
e-mail: kompas_walbrzych@o2.pl

Rada Sołecka:
Jarosław Baranowski – Przewodniczący,
Joanna Gorczyńska – Zastępca Przewodniczącego
Patrycja Śmiejkowska – Członek.


Sokołowsko
Sołtys: Zofia Przygoda
tel: 509-232-406
e-mail: zofiaprzygoda@gmail.com

Rada Sołecka:
Marcin Fila – Przewodniczący,
Irena Sindrewicz – Zastępca Przewodniczącego,
Grzegorz Lektarski – Członek.


Unisław Śląski
Sołtys: Pani Iwona Bandurska-Szewczyk
tel. 502-645-658
e-mail: astir11@wp.pl

Rada sołecka:
Anna Macuk – Przewodnicząca,
Justyna Świerk – Zastępca Przewodniczącej,
Róża Ćwik – Członek.