Projekt zagospodarowania terenu pod Strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej w Mieroszowie ???.

8 lipca 2020

Dziękuję za akceptację, teraz wszystkie ręce na pokład w sprawie pozyskania środków finansowych ?
Burmistrz Andrzej Lipiński