Statystyczne badania ankietowe GUS

12 lipca 2016

Główny Urząd Statystyczny prowadzi w całym kraju statystyczne badania ankietowe, w tym badania w gospodarstwach domowych, które pozwalają na ocenę warunków życia ludności i kondycji gospodarstw domowych oraz dokonywanie porównań międzynarodowych w tym zakresie.

Promując te badania chcemy dotrzeć do respondentów, podkreślając jak bardzo istotny jest ich udział w dostarczaniu informacji statystycznych – tylko dzięki nim, dzięki ich przychylności wobec ankieterów, poświęconemu czasowi i zrozumieniu wagi tematu, może powstać pełny i rzetelny statystyczny obraz naszego społeczeństwa.

» Pobierz treść ulotki PDF