Dokumenty do pobrania

1. Strategia rozwoju

Strategia Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014 – 2020
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020
Uzasadnienie do Uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mieroszów na lata 2014-2020

2. Znaki graficzne

3. Statut Gminy Mieroszów

4. Dokumenty urzędowe

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieroszów

6. Foldery promocyjne

 

 

 

 

7. Wniosek o uzyskanie patronatu honorowego Burmistrza Mieroszowa