Komisje

Skład Komisji Ogólnej
1. Marta Studnicka – Przewodnicząca
2. Iwona Bandurska-Szewczyk
3. Małgorzata Czachor
4. Ilona Henko
5. Tomasz Jeżak
6. Grażyna Majkowska
7. Kamila Milewska
8. Mariusz Mync
9. Kazimierz Radwański
10. Maja Sadowy
11. Bogdan Sarnecki
12. Ryszard Sierakowski
13. Wiesław Wielgus
14. Dominika Zimnowodzka

Skład Komisji Rewizyjnej
1. Mariusz Mync – Przewodniczący
2. Małgorzata Czachor
3. Kazimierz Radwański
4. Bogdan Sarnecki
5. Wiesław Wielgus

Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
1. Dominika Zimnowodzka Przewodnicząca
2. Iwona Bandurska – Szewczyk
3. Małgorzata Czachor