1 grudnia 2020 r. rozpoczynamy realizację projektu pt. „Szansa na lepsze jutro II”

14 lipca 2020
?Dziś wspólnie z Panią Skarbnik Joanną Błażuk, Panią Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marta Jaroszewska oraz Sekretarz Ewa Kisztelińska przygotowujemy niezbędną dokumentację potrzebną do podpisania umowy.
?Dofinansowanie projektu pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
?Wdrażany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
?Całkowita wartość projektu: 186 819,00 zł
?Kwota dofinansowania: 155 667,00 zł
?Okres realizacji: 01.12.2020 r. – 31.12.2021 r.
?Celem Projektu jest poprawa sytuacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej.
Burmistrz

Andrzej Lipiński

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja