Historia

Swoją wyjątkowość i specyfikę Gmina Mieroszów zawdzięcza interesującej, choć często burzliwej historii. Charakterystyczna lokalizacja na styku wpływów polskich, czeskich i niemieckich kreowała ważniejsze wydarzenia i wyznaczała kierunki rozwoju osady. Współistnienie trzech inspirujących się wzajemnie kręgów kulturowych wywierało ogromny wpływ na dzieje i dzisiejszy wizerunek regionu. Atmosferę przeszłości można poczuć jaszcze dziś, a wpływy czeskie i niemieckie nadal oddziaływają na kształt wielu miejsc.

Początki osadnictwa na tych terenach sięgają XII w. Pierwszym historycznym centrum osadniczym gminy był zamek Radosno, którego ruiny zachowały się do dziś w okolicach Sokołowska. Tradycja przypisuje budowę zamku Bolkowi I. Warownia ta strzegła uczęszczanych traktów komunikacyjnych i handlowych biegnących w kierunku Świdnicy, Kamiennej Góry i Krzeszowa oraz czeskiego Bromowa. Szlaki te zbiegały się właśnie na terenie Gminy Mieroszów.

Począwszy od XIV w. funkcje administracyjne Radosna stopniowo przejmował Mieroszów, którego lokalizacja wykorzystywała znaczne ożywienie gospodarcze pogranicza Czech i Śląska. Rozwój osady sprawił, że już w 1326 r miejscowość otrzymała prawa miejskie i zaczęła odgrywać pierwszoplanową rolę w okolicy.

Na początku XVI w. większość okolicznych miejscowości włączona została w poczet dóbr związanych z zamkiem Książ, którego właścicielami aż do XIX w. byli Hochbergowie Były to czasy bardzo pomyślne i charakteryzowały się znacznym ożywieniem gospodarczym. Okres świetności przypadał na lata 20 i 30 XVIII w. kiedy to powstawały liczne zakłady tkackie i bogato zdobione kamienice o okazałych fasadach.

Dzisiejszy wizerunek gminy jest ściśle związany z zabudową tamtego okresu. Budownictwo to jest bardzo charakterystyczne i dostarcza jedynego w swoim rodzaju uroku.