Gospodarka odpadami

Szanowny Mieszkańcu,

informujemy, że funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy
Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Mieroszów” Sp. z o.o.
ul. Wolności 27A w Mieroszowie.

Do PSZOK mieszkańcy Gminy Mieroszów mogą przywozić odpady problemowe z gospodarstw domowych takie jak: leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, zużyte opony, itp.

Do PSZOK nie są przyjmowane odpady zawierające azbest, materiały izolacyjne, takie jak wełna mineralna i styropian, części samochodowe, odpady płynne w nieszczelnych opakowaniach oraz odpady nieoznaczone bez możliwości ich identyfikacji.

Punkt nie przyjmie również odpadów pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, tj. firm, instytucji czy ogrodów działkowych.

Fakt dostarczenia odpadów należy zgłosić pracownikowi PSZOK, który udzieli informacji nt. dalszego sposobu postępowania z przywiezionymi odpadami. Celem usprawnienia funkcjonowania PSZOK wskazane jest, aby odpady budowlane dostarczane były w workach, z zachowaniem maksymalnej ilości tych odpadów do 200 kg miesięcznie przypadających na gospodarstwo domowe.

W przypadku większej ilości zgromadzonych odpadów budowlanych należy zamówić kontener na koszt własny od firmy odbierającej odpady komunalne.

Odpadów problemowych i niebezpiecznych nie należy wystawiać w pobliżu przydomowych pojemników na odpady komunalne, gdyż nie będą one zabierane przez firmę odbierającą odpady.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
ul. Wolności 27A,
58-350 Mieroszów

PSZOK czynny jest:
– poniedziałek godz. od 15:00 do 17:00,
– środa godz. od 15:00 do 17:00,
– piątek godz. od 15:00 do 17:00,
– sobota godz. od 8:00 do 12:00.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie lub pod numerami telefonu
74-84-94-316
74-84-94-317

oraz na stronie internetowej: bip.mieroszow.pl

Sposób postępowania z odpadami ze styropianu