Rewitalizacja

» „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0002/17-00

Projekt pn.: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej na terenie Gminy Mieroszów” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.06.03.04-02-0002/17-00 […]

czytaj dalej

» Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji za rok 2017

W związku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 dotyczącymi monitoringu i ewaluacji, przygotowane zostało […]

czytaj dalej

» Roczne sprawozdanie monitoringowe z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025

W związku z zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 dotyczącymi monitoringu i ewaluacji , przygotowane […]

czytaj dalej

» Zatwierdzenie LPR przez UMWD

W związku z uwagami eksperta oceniającego Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025, skorygowano program który został […]

czytaj dalej

» Rada Miejska podjęła uchwałę o Lokalnym Programie Rewitalizacji

W dniu 28 lipca 2016 roku podczas Sesji Rady Miejskiej Mieroszowa Radni większością głosów podjęli uchwałę Nr XXVI/122/16 […]

czytaj dalej

» Raport dotyczący zgłoszonych uwag i opinii Lokalnego Programu Rewitalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym zgłoszonych uwagach i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów […]

czytaj dalej

» Zbieranie uwag i opinii do Projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji

Celem niniejszego działania jest uzyskanie uwag i opinii do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 […]

czytaj dalej

» Nabór projektów do LPR przedłużony do 20 kwietnia 2016

W wyniku decyzji podjętej przez Zespół ds. rewitalizacji na spotkaniu w dniu 13.04.2016 nabór projektów do Lokalnego Programu […]

czytaj dalej

» Spotkanie informacyjne – termomodernizacja i rewitalizacja

Z inicjatywy Burmistrza Marcina Raczyńskiego i Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie w dniu […]

czytaj dalej

» Nabór projektów do LPR przedłużony do 8 kwietnie 2016

Ogłoszenie skierowane jest do mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych, zarządców budynków, organizacji które znajdują się lub działają w obrębie obszaru […]

czytaj dalej

» Przyjmujemy zgłoszenia projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo, w związku z realizacją uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa nr XVI/57/15 z dnia 13.10.2015 w sprawie przystąpienia […]

czytaj dalej

» Spotkanie informacyjne – pozyskiwanie dofinansowania na termomodernizację oraz rewitalizację gminy mieroszów w ramach rpo wd 2014-2020

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński zaprasza na: SPOTKANIE INFORMACYJNE – POZYSKIWANIE DOFINANSOWANIA NA TERMOMODERNIZACJĘ ORAZ REWITALIZACJĘ GMINY MIEROSZÓW W […]

czytaj dalej

» Badanie problemów na obszarach wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji

Ankieta anonimowa. Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. Ankieta pod linkiem: » kliknij tutaj, aby przejść do ankiety

czytaj dalej

» Zespół ds. rewitalizacji – zaproszenie do udziału dla przedstawicieli z wybranego obszaru rewitalizacji

W związku z przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025” zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli właścicieli, użytkowników, zarządców […]

czytaj dalej

» Deklaracja uczestnictwa w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji

Poniżej do pobrania deklaracja uczestnictwa w posiedzeniach i pracach Zespołu ds. Rewitalizacji. Pobierz treść deklaracji uczestnictwa PDF

czytaj dalej

» Lokalny Program Rewitalizacji – uzgodniono obszar rewitalizacji

Wynikiem wspólnych prac społecznego Zespołu ds. rewitalizacji oraz przedstawicieli samorządu gminy jest wybranie obszaru gminy, który zostanie objęty […]

czytaj dalej

» Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów

W ramach projektu realizowanego przez Województwo Dolnośląskie oraz Ministerstwo Rozwoju – dotacji celowej na Przygotowanie programów rewitalizacji na […]

czytaj dalej

» 91,3 tys. zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Gmina Mieroszów pozyskała 91,3 tys. złotych na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. Niebawem rozpoczną się prace związane z tworzeniem […]

czytaj dalej

» Zaproszenie do uczestnictwa w Zespole ds. rewitalizacji

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów na lata 2015-2025” zapraszamy przedstawicieli: – […]

czytaj dalej