Strefa dla inwestora. Działki budowlane, lokale mieszkalne i użytkowe.

Gmina Mieroszów posiada szereg lokali oraz działek przeznaczonych dla inwestorów.
Poniżej lista nieruchomości.

Kategorie nieruchomości:
» Działki pod działalność gospodarczą
» Działki pod garaże
» Działki pod zabudowę mieszkaniową i usługi
» Działki rolne i leśne
» Lokale mieszkalne
» Lokale użytkowe

Informacje dodatkowe:
»Procedura zakupu nieruchomości gruntowych w drodze przetargu

Kontakt:
Szczegółowych informacji udziela:

Agnieszka Honisz-Czuba
Kierownik Referatu Nieruchomości, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej

tel. 74-84-94-307
mail: ahonisz@mieroszow.pl