Podpisana umowa pomiędzy Gminą Mieroszów a Prezesem TBS „Kamienna Góra”

11 września 2019

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa pomiędzy Gminą Mieroszów reprezentowaną przez Burmistrza Mieroszowa Pana Andrzeja Lipińskiego a Prezesem TBS „Kamienna Góra” reprezentowanym przez Prezesa Pana Władysława Niemasa, na realizację inwestycji pn. „Budowa budynku w Mieroszowie przy ul. Przelotnej z przeznaczeniem na cele mieszkalno-usługowe”. Budowa budynku rozpocznie się w II półroczu 2020 r. a koniec budowy planowany jest na II kwartał 2022 r.