Ważny komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Rolników

16 kwietnia 2020

?Ważny komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla Rolników z Gminy Mieroszów w sprawie dopłat bezpośrednich ‼️

‼️ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń.

?Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

?Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r.
?Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.
?W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń:
? można je wysłać pocztą,
? złożyć poprzez platformę ePUAP lub
? wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego, a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym,
? dokumenty można również pozostawić
w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.
?Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet.
?Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.
?Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.