Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na webinarium pt. „Pieniądze na start – wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej”

29 marca 2021
?Szanowni Państwo,
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt. „Pieniądze na start – wsparcie unijne na zakładanie działalności gospodarczej” – 9 kwietnia 2021 r.
W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione dwa projekty dotyczące m.in. możliwości pozyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej zarówno dla osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy,
jak również osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn pracodawcy.
Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM.
Dla sprawnej organizacji prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 07.04.2021r.
Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy indywidualny link do spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.
Udział w webinarium jest bezpłatny.
O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania.
Do udziału zapraszamy:
• osoby niepracujące, które utraciły zatrudnienie z winy pracodawcy,
• osoby zagrożone utratą pracy,
• osoby niepracujące do 29 roku życia, w tym
osoby bez pracy i bierne zawodowo
osoby o niskich kwalifikacjach tj. do matury włącznie,
osoby z niepełnosprawnościami, kobiety.
Webinarium odbędzie się: 9 kwietnia 2021r. (piątek), w godz. 12.00 – 13.30
Program webinarium:
12.00 – 12.15 Przywitanie uczestników, wprowadzenie – źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;
12.15 – 12.40 „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – III edycja” – projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – Pan Paweł Płocheć , Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego ;
12.40 – 13.05 „Młodzi w biznesie”- projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – pan Sławomir Mazurek, Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego.
13.05 – 13.20 Instrumenty zwrotne na założenie działalności – Gabriela Beata Misztak, Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze,
13.20 – 13.30 Pytania i odpowiedzi
Organizator spotkania :
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra
tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja