2017 rok – ponad milion złotych na drogi

22 marca 2018

Ponad milion dwieście złotych. Tyle w 2017 r., wydała gmina Mieroszów na inwestycje związane z drogami i transportem.

Do zrealizowanych, lub rozpoczętych inwestycji drogowych w gminie należą:

– w ramach zadania Wykonanie przebudowy ul. Wysokiej w Mieroszowie wraz z remontem mostu przy ul. Powstańców wyremontowany został fragment drogi o długości 245 mb oraz most (wzmocniono konstrukcję, wykonano nowe barierki mostowe i nową nawierzchnię). Dokumentacja projektowa zakłada 8 etapów realizacji tego zadania. Koszt prac wykonanych w 2017 roku to ponad 76 tysięcy złotych.

– w Unisławiu Śląskim przebudowano drogę publiczno – gminną o długości ok. 900 mb – wykonano warstwę konstrukcyjną z kruszywa i warstwę wierzchnią z asfalto – betonu. Koszt to ponad 430 tysięcy złotych.

– w Sokołowsku przebudowano ulicę Radosną zniszczoną podczas intensywnych opadów deszczu w 2014 roku. Wykonano nowe warstwy drogi (w tym konstrukcyjną i wierzchnią z masy bitumicznej), uregulowano kwestie związane z odwodnieniem i odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych. Promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina otrzymała również na przebudowę ul. Unisławskiej. W 2018 roku pieniądze na ten cel, mają zasilić konto gminy.

Łącznie na roboty budowlane gmina uzyskała ok. 80% ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

– w Sokołowsku dzięki promesie z Ministerstwa remontu doczekała się też ul. Osiedle. Remont zakończył się na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Koszt inwestycji to ponad 250 tysięcy złotych.

-opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą przebudowy ul. Leśnej w Mieroszowie. Uzyskano wszelkie pozwolenia na budowę. Brak oferentów w pierwszym przetargu nieograniczonym, zbyt duże kwoty w drugim i złe warunki pogodowe nie pozwoliły na rozpoczęcie prac w ubiegłym roku.

– opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi dojazdowej do posesji nr 92 w Golińsku. Uzyskano też wszelkie pozwolenia na budowę.

Oprócz remontów dróg, w ubiegłym roku w Sokołowsku postawiono nowe przystanki autobusowe.  Wykonano nawierzchnię oraz zamontowano wiatę przystankową przy ul. Szkolnej oraz wymieniono wiatę przy pętli autobusowej przy ul. Głównej.

Nowe wiaty przystankowe, za ponad 18 tysięcy złotych, pojawiły się też w Kowalowej, Golińsku i Unisławiu Śląskim.