21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Down

21 marca 2021

?Osoby z zespołem Downa to ludzie tacy jak my. Niestety w społeczeństwie nadal obecne są krzywdzące stereotypy i uprzedzenia wobec osób dotkniętych tym zaburzeniem.
✔Światowy Dzień Zespołu Downa nie bez powodu obchodzony jest 21 marca- Zespół Downa to inaczej trisomia 21 chromosomu – czyli 3 i 21.
✔Pomimo istnienia wielu ograniczeń związanych z zespołem Downa – osoba dotknięta zaburzeniem jest w stanie nauczyć się samoobsługi, akceptowalnych zachowań społecznych oraz wykonywania rutynowych czynności, które usprawniają w dużej mierze codzienne funkcjonowanie.
✔Ponadto osoby te często są w stanie podjąć pracę, dostosowaną zarówno do ich możliwości, jak i umiejętności.
✔Zespół Downa nie jest chorobą, jest po prostu zaburzeniem rozwojowym.
✔Zaś osoby dotknięte tym zaburzeniem to normalni ludzie.