27 akcja Sprzątania Świata 2020 z PSP w Kowalowej

18 września 2020

18 września uczniowie PSP w Kowalowej uczestniczyli w 27 akcji Sprzątanie Świata 2020 ? ?, która przebiegała pod hasłem: „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”. Dzieci i młodzież, jak co roku zaopatrzona w worki oraz rękawice, zbierała śmieci w okolicy szkoły. Po ilości zebranych śmieci można stwierdzić, że świadomość społeczna na temat ochrony środowiska jest wyższa niż w poprzednich latach. ? ? ? ? ?Dziękujemy za rękawice i worki Panu wiceburmistrzowi Mariuszowi Pawlakowi ?