3 powody: Sokołowsko!

17 maja 2016

Sokołowsko Laboratorium Kultury – Noc Muzeów (14.05.2016)
Dawny ośrodek sanatoryjny Grunwald możliwy do nocnego zwiedzania.

14 maja 2016 – Sokołowsko, ul. Różana 2, godz. 10:00-24:00.

W sali multimedialnej Sokołowsko Laboratorium Kultury odwiedzać można  wystawę rzeźb Bożenny Biskupskiej, jednej z fundatorek i założycieli Fundacji Sztuki Współczesnej IN SITU. Wystawa prezentuje rzeźby z kilku cyklów tworzonych przez artystkę w latach 80. W skład ekspedycji wchodzą prace z cyku Misterium Czasu, biorącego udział w Biennale w Wenecji w 1984 roku, a także z cyklu Non Omnis Moriar, będące przez 30 lat w kolekcji stałej Muzeum w Auschwitz.

Piwnice dawnego sanatorium Grunwald  stanowią niezwykłą przestrzeń wystawienniczą dla prac klasyka fotografii Pawła Pierścińskiego. Wystawa stanowi swego rodzaju abstrakcyjne przedłużenie ciemni fotograficznej analogowej Obiekt nietrwały. Pracownia przypomina amatorom i pokazuje młodemu pokoleniu magię fotografii dawnej, czarno-białej, bromowej. Od wiosny organizowane są plenery fotograficzne i warsztaty w ciemni fotograficznej.  W ciemni indywidualnie pracują także fotograficy.

Ekspozycja jest wynikiem działań Fundacji Sztuki współczesnej IN SITU, która od siedmiu działa w Sokołowsku obudowuje obiekt dawnego sanatorium Grunwald, prowadzi liczne projekty edukacyjne, organizuje wystawy, spektakle, koncerty.

Fundacja IN SITU jest także organizatorem trzech cyklicznych festiwalu sztuki w Sokołowsko Laboratorium Kultury.

Konteksty 1 – 5.07.2016.

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Efemerycznych w Sokołowsku. Festiwal stanowi platformę dla prezentacji sztuk performatywnych realizowanych w kontekście miejsca. Zobaczyć można przedstawienia parateatralne i muzyczne , instalacje artystyczne i wystawy.

Sanatorium dźwięku 12 -14.08.2016.

Festiwal poświęcony muzyce improwizowanej i eksperymentalnej, a także szeroko rozumianej sztuce dźwięku. Ideą festiwalu jest prezentacja najnowszych osiągnięć współczesnej kultury muzycznej oraz stworzenie dialogu miedzy artystami a odbiorcami sztuki z całego świata. Koncerty usłyszeć można w przestrzeni parku, w salach dawnego sanatorium dr. Brehmera i Kinoteatrze „Zdrowie”.

Sokołowsko Festiwal Filmowy Hommage a Kieślowski  9 -11.09.2016.

Festiwal Filmowy pokazujący najnowsze trendy kina europejskiego. Osią festiwalu jest „Czerwony” ze znanej na całym świecie trylogii Trzech Kolorów Krzysztofa Kieślowskiego. Podczas trwania wydarzenia odbywają się projekcje filmowe w Kinoteatrze ZDROWIE, a także w przestrzeni miasteczku i zabytkowym parku. Odbiorcy sztuki filmowej mogą tam spotkać znakomitych artystów i współpracowników Krzysztofa Kieślowskiego.

Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU została założona przez Bożennę Biskupską i Zygmunta Rytkę, znakomitych artystów i działaczy na polu kultury. Celem Fundacji jest stworzenie przestrzeni dla realizacji projektów artystycznych, różnorodnych i interdyscyplinarnych działań twórczych, a także upowszechnianie nowatorskich postaw artystycznych i wspieranie różnych form aktywności twórczej. Fundacja odbudowuje dawne, spalonego Sanatorium dr. Brehmera w Sokołowsku, oddając poszczególne elementy do zwiedzania i pracy twórczej.

Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU,
ul. Różana 2, Sokołowsko
fundacja@insitu.pl
Maciej Pierzchała
tel.: 606-627-630