10 GRUDNIA-MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

10 grudnia 2017

10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa”.

10 grudnia DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

Prawa człowieka to koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa,a źródłem ich obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka. Prawa te mają charakter powszechny obowiązujący na całym świecie i przysługują każdemu człowiekowi bez żadnych wyjątków, przyrodzony,co oznacza,że przysługuję każdemu od momentu urodzenia,niezbywalny-nie można się ich zrzec
nienaruszalny-są one niezależnie od władzy i nie mogą być przez nią regulowane,naturalny – obowiązują niezależnie od potwierdzenia przez władzę państwową oraz niepodzielny– wszystkie stanowią integralną i współzależną całość.
Respektowanie praw człowieka jest niezwykle ważne.
Pamiętajmy,że naszym najważniejszym prawem jest prawo do wolności.