70-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie

5 czerwca 2017

26 – go maja 2017 roku odbyło się 70-lecie  Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie, było to święto wszystkich uczniów, absolwentów, nauczycieli oraz przyjaciół szkoły.

Dzień pełen wrażeń, wzruszeń, wspomnień i niezwykłych emocji rozpoczął się o godzinie 9.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, na zaproszenie przybyli emerytowani nauczyciele, dyrektorzy, przedstawiciel  ZNP  oraz sympatycy i przyjaciele szkoły. Marcin Raczyński Burmistrz Mieroszowa wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej Marią Chmielnicką powitali wszystkich licznie przybyłych, podziękowali za trud, cierpliwość, wkład pracy w edukację wielu pokoleń, wręczyli kwiaty i podziękowania dla nauczycieli emerytów. Następnie zaprosili na poczęstunek, wspólne wspominanie, opowieści i prezentację przygotowaną specjalnie na tę okoliczność. Po wzruszającym spotkaniu wszyscy udali się na Mszę Świętą, a następnie o godzinie 16.30 spotkali się na boisku szkolnym, gdzie odbyła część oficjalna oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów PSP w Mieroszowie.

Na uroczystości licznie zgromadzili się rodzice, dziadkowie, absolwenci i zaproszeni goście.

Burmistrz Mieroszowa złożył na ręce pani dyrektor Elżbiety Urbanik podziękowania
i prezenty  w postaci laptopa oraz przekazania budynku do remontu – „Jest to niewątpliwie historyczna i długo wyczekiwana chwila, chcemy aby uczniowie uczyli się w godnych warunkach, a poprzez to podniosła się jakość i standard pracy szkoły” – powiedział burmistrz Raczyński.

Podczas uroczystości głos zabrali również nauczyciele emeryci, przedstawiciel absolwentów, przewodniczący Rady Rodziców oraz Pani dyrektor, która nie kryła wzruszenia i zadowolenia w tej podniosłej chwili.

To niewątpliwie wielki sukces pedagogów i wszystkich, którzy włączają się w życie szkoły, niezwykle ważne jest, abyśmy wspólnie budowali lepszą przyszłość dla wszystkich dzieci
z terenu Gminy Mieroszów.