A oto kolejny filmik z cyklu ” A jak to kiedyś było…” Rada Miejska Mieroszowa Kadencja III 1998 – 2002:

22 maja 2020

Rada Miejska Mieroszowa
Kadencja III 1998 – 2002:
Przewodnicząca/y – Majkowska Grażyna / Frąszczak Dariusz
Wiceprzewodniczący – Krężel Krzysztof
Maślankiewicz Bogdan
Mąka Wiesław
Musialik Michał
Baster Wanda
Bierda Adam
Fedoruk Jerzy
Flieger Marcin
Franczak Adam
Słowik Grażyna
Urbański Bogusław
Wcisło Krzysztof
Wiatrów Mikołaj
Wojciechowski Wiesław
Wyka Wiesław
Gubernat Ryszard
Kolanko Zbigniew
Kotowski Jacek
Burmistrz Mieroszowa – Fedoruk Jerzy
Z-ca Burmistrza Mieroszowa – Urbański Bogusław

Zarząd Miejski – Burmistrz Fedoruk Jerzy, Zastępca Burmistrza Urbański Bogusław, Maślankiewicz Bogdan, Bierda Adam, Kotowski Jacek

https://www.facebook.com/GminaMieroszow/videos/261581888321720/