ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA MIEROSZOWA!

26 czerwca 2020

Dziękuję bardzo Radzie Miejskiej Mieroszowa za udzielenie absolutorium na dzisiejszej sesji. Z tego miejsca pragnę podziękować Pracownikom Urzędu Miejskiego, Dyrektorom i Pracownikom Szkół, Przedszkola, Pracownikom MCK, Ośrodka Pomocy Społecznej i ZGKiM „Mieroszów” Sp. z o.o. Dziękuję za wsparcie Sołtysom i Radom Sołeckim. Dziękuję za współpracę Gminnej Radzie Seniorów i Stowarzyszeniom. Dzięki współpracy i pełnemu zaangażowaniu udało nam się zrealizować kolejne plany i potrzebne inwestycje . Zdaje sobie sprawę jak wiele przed nami dlatego proszę o dalszą współpracę na rzecz rozwoju Naszej Gminy. Dziękuję  ?
Burmistrz Andrzej Lipiński