AKCJA „Bezpieczny pieszy 2017” w PSP w Mieroszowie

30 listopada 2017

W listopadzie 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Mieroszowie odbyła się akcja „Bezpieczny pieszy 2017”. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na przestrzeganie zasad dotyczących bezpiecznego poruszania się po drogach. Spotkanie było zorganizowane dla uczniów klas 1-3.
Uczniowie klasy 3b i 2a przygotowali przedstawienie „Jak być bezpiecznym na drodze”. Po występie dzieci głos zabrali zaproszeni goście – funkcjonariusze policji z komisariatu w Boguszowie –Gorcach.
Policjanci poruszyli następujące zagadnienia:
-właściwe przechodzenie przez przejście dla pieszych,
-noszenie odblasków i kamizelek odblaskowych przez dzieci,
-zachowanie bezpieczeństwa przez rowerzystów,
-właściwe reagowanie w sytuacjach niebezpiecznych,
-odpowiednie zachowanie się w kontaktach z osobami nieznajomymi,
-numery alarmowe.
Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali karty pracy (dostosowane do możliwości poszczególnych klas) związane z bezpieczeństwem pieszych na drogach.
Po pogadance policjanci przeprowadzili ćwiczenia praktyczne na przejściu dla pieszych.
Za zorganizowanie spotkania, przygotowanie przedstawienia i kart pracy dla uczniów odpowiedzialne były koordynatorki promocji zdrowia w klasach młodszych L. Wrona i I. Bogdan.

I. Bogdan