Bardzo dobre informacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu!

2 lipca 2020

?Dotarły do nas bardzo dobre informacje z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

✅W ramach Ogólnopolskiego Programu finansowania służb ratowniczych:
?‍? Ochotnicza Straż Pożarna Mieroszów pozyskała 20.000,00 PLN na zakup specjalistycznych ubrań i hełmów,
?‍? OSP Sokołowsko zakupi sprzęt łączności także za kwotę 20.000,00 PLN.

Dotacja wyniesie 28.000,00 PLN
Wkład Gminy Mieroszów 12.000,00 PLN

Zakupy podniosą jakość pracy naszych służb.

✅Dziękuję Pani Sekretarz Ewa Kisztelińska za przygotowanie dokumentacji.
Burmistrz Andrzej Lipiński