Bike Arena Parkowa Góra – zakończenie projektu

28 marca 2016

Dobiegła końca realizacja polskiej części projektu:

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w strefie pogranicza Broumovsko-Mieroszowskiego III etap – Bike Arena Parkowa Góra. CZ.3.22/2.2.00/12.03346

Inwestycja zrealizowana została w partnerstwie z Miastem Mezimesti. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań zmierzających do stworzenia wspólnej polsko–czeskiej oferty turystycznej zlokalizowanej na pograniczu. Jego realizacja wpłynie na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu. Przyczyni się również do złagodzenia skutków peryferyjnego położenia tych terenów i wzmocnienia spójności pogranicza.

W ramach projektu po stronie polskiej zrealizowano: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę:

  • 1. ścieżki rowerowej o dł. 1.270m,
  • 2. trasy rowerowej typu ENDURO o dł.1.200 m,
  • 3. rowerowego placu zabaw typu PUMPTRACK
  • 4. placu pokazów rowerowych.

Zostały również wydane mapy tras turystycznych pogranicza broumovsko-mieroszowskiego.

Partner czeski po swojej stronie zaplanował wykonanie ścieżki rowerowej o długości 1 500 m na odcinku Starostin – Viźnov, która połączy się z istniejącą ścieżką Viźnov – Nowe Siodło – Golińsk.

Wartość polskiej części inwestycji to blisko 777 800 zł przy współfinansowaniu z EFRR na poziomie 85%.