Budynek socjalno – techniczny kompleksu sportowego w Mieroszowie – dokumentacja projektowa

28 marca 2016

Gmina Mieroszów podpisała umowę na realizacje projektu:

Budynek socjalno-techniczny kompleksu sportowego w Mieroszowie
– dokumentacja projektowa, nr PL. 3.22/3.3.02/13.03776.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku socjalno-technicznego kompleksu sportowego w Mieroszowie obejmującego: 2 szatnie z umywalniami i WC, pom. dla sędziów z WC, pom. biurowe z WC, pom. gospodarcze, korytarz oraz niezbędne media. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem projektu obejmie: projekt budowlany, specyfikacje techniczne, uzgodnienia w zakresie oddziaływania na środowisko naturalne, ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000, kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz pozwolenie na budowę. Elementem dokumentacji będzie również mapa.

Obiekt na, którego potrzeby zostanie opracowana dokumentacja, obsługiwał będzie kompleks sportowy zlokalizowany w Mieroszowie przy ul. Sportowej. Inwestycja planowana jest do realizacji przy współudziale unijnych środków finansowych w okresie programowania 2014-2020 w partnerstwie z Miastem Mezimesti. Budowa nowego budynku pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę sportową i będzie miała niezwykle ważne znaczenie dla inicjatyw palowanych do realizacji z partnerem czeskim.