Burmistrz Mieroszowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

21 grudnia 2020

Burmistrz Mieroszowa ogłasza otwarty  konkursu  ofert  na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,  działań  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych,   w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  oraz  działań  na  rzecz  kultury, sztuki  i  ochrony  dóbr  kultury i dziedzictwa  narodowego i turystyki,  na  rok  2021.

oświadczenie_otwarte_konkursy

klauzula_informacyjna

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/ZARZĄDZENIE-w-sprawie-ogłoszenia-otwartego-konkursu-ofert.pdf” title=”ZARZĄDZENIE w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert”]

[pdf-embedder url=”https://archiwum.mieroszow.pl/wp-content/uploads/Ogłoszenie-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizację-zadań-publicznych-w-roku-2021..pdf” title=”Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.”]