Burmistrz Mieroszowa wraz z Radnymi złożył kwiaty przed tablicami upamiętniającymi powstanie AK

14 lutego 2021
14 lutego 1942 roku, na mocy rozkazu Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych – generała Władysława Sikorskiego utworzono Związek Walki Zbrojnej. Przemianowany on został w Armię Krajową.
„Armia Krajowa była zbrojnym ramieniem Polskiego Państwa Podziemnego. AK działała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRR. Armię Krajową określa się także jako Siły Zbrojne w Kraju, była ona integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, podporządkowaną Naczelnemu Wodzowi.”
W przeddzień rocznicy powstania AK delegacja złożona z Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Lipińskiego, Radnych Rady Miejskiej, a także Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz prezesa ZGKiM Krzysztofa Kalinowskiego złożyła kwiaty przed tablicami upamiętniającymi powstanie AK oraz żołnierzy w niej walczących.
CHWAŁA I CZEŚĆ BOHATEROM ‼ ❤ 

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja