Dezynfekujemy miejsca użyteczności publicznej, dziś:

16 października 2020
✔PSP Mieroszów,
✔OPS Mieroszów,
✔Referat Podatków i Opłat Lokalnych
✔Sekretariat Urzędu
✅Realizacja usług – dzięki wsparciu funduszy unijnych wdrażanych przez

Dolnośląski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu

oraz pracy przedsiębiorstwa społecznego

Inkubator Pomysłów spółka non profit

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja