DOBIEGA KOŃCA REMONT ULICY OSIEDLE W SOKOŁOWSKU

30 listopada 2017

Dobiega końca remont drogi gminnej – ulicy Osiedle w Sokołowsku. Mieszkańcy, turyści
i goście Leśnego Źródła już mogą korzystać z nawierzchni asfaltowej.

16-go października ogłoszony został przetarg na wykonanie przebudowy drogi w ciągu ulicy Osiedle w Sokołowsku na odcinku ok. 350 metrów. Droga uległa zniszczeniu podczas intensywnych opadów w lipcu 2014 roku. W ramach zadania, poza asfaltową nawierzchnią, wykonano nowe warstwy podbudowy i elementy odwodnienia, pozwalające w przyszłości uniknąć zniszczeń podczas zagrożenia silnymi opadami oraz podtopieniami.

Całkowita wartość robót budowlanych wynosi ok. 245 tyś. z czego blisko 80% środków pochodzić będzie z rezerwy celowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, na podstawie uzyskanej w październiku promesy.

Mieszkańcy Sokołowska, dzięki staraniom burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego oraz Referatowi Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zyskają nową drogę, która z pewnością spełni wszelkie standardy i oczekiwania. To kolejny ważny krok
w stronę poprawy jakości życia mieszkańców. Ze względu na ograniczony budżet Gminy, zadania wykonywane są w kolejności priorytetowej, wciąż planowane są nowe inwestycje, które w miarę możliwości finansowanych będą realizowane.