Dobre wiadomości dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokołowsku!!!

28 września 2021

Dobre wiadomości dla Zespół Szkolno Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku i oczywiście dla mieszkańców Sokołowska:

Gmina Mieroszów otrzymała dofinansowanie w kwocie 419.493,00 PLN z Programu SPORTOWA POLSKA PROGRAM ROZWOJU LOKALNEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Nazwa zadania: REMONT OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE Zespół Szkolno Przedszkolny im. J. Korczaka w Sokołowsku

Burmistrz Andrzej Lipiński