Dodatek osłonowy

7 stycznia 2022

📢Szanowni Państwo,

informujemy, że od stycznia 2022 r. można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy, w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej.

☑W Gminie Mieroszów wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmować i rozpatrywać Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie ul. Żeromskiego 32.

☑Dodatek osłonowy ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym lub 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270).

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy?

Wnioski można składać:
📩elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
📩tradycyjnie ( w wersji papierowej) – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. : Formularz wniosku o dodatek osłonowy jest dostępny w siedzibie OPS w Mieroszowie lub na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
☎☎74 8458262 poniedziałek, wtorek, czwartek – w godzinach od 7:30 do 15:30, środa – 7:30 do 16:30, piątek – 7:30 do 14:30

Wypłata dodatku:
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r.

Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r.

W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Ważne!!! Wypłaty dodatku osłonowego nastąpią po otrzymaniu przez gminę środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jednocześnie informujemy, że od roku 2022 nie będzie przyznawany dodatek energetyczny.

Wnioski o jego przyznanie złożone po 1 stycznia 2022 r. będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Dostępna infolinia:
Od 4 stycznia 2022 r. jest czynna specjalna infolinia dot. dodatku osłonowego.
☎☎Pod numerem +48 22 369 14 44 dzwoniący otrzymają profesjonalną pomoc w dni robocze – od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00
Kompleksowe informacje na temat wsparcia znajdują się także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.