Dodatkowe obostrzenia na granicach naszego kraju

7 kwietnia 2020

Szanowni Państwo,

Po wprowadzeniu w dniu 27.03.2020 r., dodatkowych obostrzeń na granicach naszego kraju mających bezpośredni wpływ na pogorszenie się sytuacji bytowej mieszkańców naszej gminy pracujących na co dzień w Republice Czeskiej –
Wspólnie z Burmistrzami pogranicza polsko-czesko-niemieckego wystąpiłem z apelem do Wojewody Dolnośląskiego w celu podjęcia zdecydowanych działań w Państwa sprawie.
W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź Wojewody Dolnośląskiego.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z korespondencją.

Burmistrz Andrzej Lipiński