DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

18 stycznia 2017

Zgodnie z planowanymi działaniami podejmowanymi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej pojawiła się szansa na dofinansowanie innowacyjnych projektów mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata.
Pula dostępnych środków z ZIT AW na dofinansowanie projektów mikroprzedsiębiorców, które zostaną wybrane do dofinansowania wynosi ponad 5 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 2 grudnia 2016 roku i potrwa do 30 marca 2017 roku.
Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące regulaminu konkursu w tym kryteriów, które muszą spełnić wnioski a także instrukcji jego wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej www.ipaw.wałbrzych.eu. Poddziałanie 1.5.2. Rozwój produktów i usług w MSP, Schemat 1.5.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP ZIT AW. Wniosek w formie elektronicznej udostępniony jest w systemie https://snow-ipaw.dolnyslask.pl..