Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

27 października 2017

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Referat Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Ochrony Środowiska  pozyskał kolejne fundusze ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  na zadanie pod nazwą „Polepszenie pomnika przyrody – lipy drobnolistnej, zlokalizowanej w Unisławiu Śląskim”.

Ogólna wartość przedsięwzięcia wynosi 5 700 zł, z czego uzyskana dotacja  z WFOŚiGW
we Wrocławiu wynosi 3 100zł.

Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody są jednym z wielu zadań własnych Gminy. Zabezpieczenie i polepszenie pomnika przyrody znajdującego się na terenie naszej Gminy jest  krokiem w stronę poprawy zbiorowych potrzeb mieszkańców.