Dolnośląskie Małe Granty realizuje Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przy współfinansowaniu budżetu Zarządu Województwa Dolnośląskiego

14 września 2021

Klik w link

https://www.facebook.com/GminaMieroszow/videos/885885095690671