Regulamin wymiany źródeł ciepła w Gminie Mieroszów

7 sierpnia 2017

Szanowni Państwo,

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński informuje, iż w dniu 27 lipca 2017 roku na sesji Rady Miejskiej Mieroszowa podjęta została Uchwała Nr XLII/199/17 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Mieroszów pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza w ramach programu ,,Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego”.

Jest to pierwszy krok by móc się ubiegać o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
 i Gospodarki Wodnej na wymianę starych kotłów w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Mieroszów.

Załącznik do wskazanej uchwały stanowi Regulamin określający zasady i tryb udzielania dotacji celowych ze środków budżetu gminy Mieroszów pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.

Dofinansowaniem będą mogły być objęte przedsięwzięcia  związane z ograniczeniem niskiej emisji, zlokalizowane na terenie Gminy Mieroszów, polegające na wymianie wraz z likwidacją wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi lub biomasą, na nowoczesne źródła ciepła:

  1. a) kotły gazowe,
  2. b) kotły na lekki olej opałowy,
  3. c) piece zasilane prądem elektrycznym,
  4. d) kotły na paliwa stałe lub biomasę charakteryzujące się parametrami co najmniej jak dla kotłów klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012), wyposażone w automatyczny podajnik paliwa.

Tym samym proszę o zapoznanie się z treścią Regulaminu, gdzie określone są zasady otrzymania dofinansowania.

Poniżej link do strony BIP-u gdzie opublikowana jest uchwała:

http://www.bip.mieroszow.pl/uchwaly-rady-miejskiej/911-uchwaly-rady-miejskiej-w-2017-roku

Link do uchwały  Link do regulaminu

Ponadto pragnę zaznaczyć, iż na początku września odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Gminy Mieroszów zainteresowanymi wymianą kotłów starej generacji.

Informacji na temat możliwości otrzymania dofinansowania udziela Referat Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pod nr tel. 74 8494 335.