Drugi rok kadencji Burmistrza Andrzeja Lipińskiego – najważniejsze inwestycje i działania

23 listopada 2020
‼️Drugi rok kadencji Burmistrza Andrzeja Lipińskiego.
Warto przypomnieć najważniejsze inwestycje i działania ostatnich dwóch lat, a przy okazji podziękować za współpracę:
✔Radzie Miejskiej Mieroszowa,
✔Kierownikom Jednostek Gminnych,
✔Prezesowi ZGKiM,
✔Pracownikom Urzędu,
✔Wszystkim organizacjom pozarządowym,
✔Sołtysom Naszej Gminy oraz
✔Wszystkim tym, którzy wspierają nas ‼️

Zobacz koniecznie

Strefa dla inwestora
Działki budowlane
Lokale mieszkalne i użytkowe
Przygotowanie
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Gminy Mieroszów
Polsko-Czeska
Współpraca transgraniczna
Film promocyjny i prezentacja
Bike Arena
Parkowa Góra
Gmina Mieroszów
ZOO Farma

Kinoteatr Zdrowie
Reaktywacja