Działka Nowe Siodło nr 140_5

4 grudnia 2017

Nieruchomości gruntowa bez zabudowań, położona w Nowym Siodle, składająca się z działki nr 140/5 o powierzchni 0,3469 ha.

Opis nieruchomości: nieruchomość bez zabudowań, leży bezpośrednio przy drodze o utwardzonej nawierzchni. Teren bez uzbrojenia; ukształtowanie terenu płaskie. Na działce znajdują się 2 słupy energetyczne. Użytki gruntowe: RIVa- 0,1430 ha, PsIII- 0,2039 ha. Grunt w granicach użytku PsIII podlega przepisom ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest na rysunku planu symbolem MR – przeznaczony dla zabudowy siedliskowej i upraw rolnych, w tym upraw ogrodniczych.

Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00075830/2.

Nieruchomość nie jest obciążona i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).