Działka Rybnica Leśna nr 21_8

4 grudnia 2017

Nieruchomość gruntowa bez zabudowań, położona w obrębie Rybnica Leśna, składająca się z działki nr 21/8 o powierzchni 0,1006 ha.

Opis nieruchomości: użytki gruntowe: PsV, PsVI; uzbrojenie – brak; kształt rozłogu – korzystny, zbliżony do prostokąta; dojazd, dostęp – działką drogową o utwardzonej nawierzchni.
Nieruchomość ma założoną księgę wieczystą Kw nr SW1W/00073447/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mieroszów teren obejmujący nieruchomość oznaczony jest symbolem MP – przeznaczony dla jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalami i powierzchniami terenu przeznaczonymi dla prowadzenia nieuciążliwej działalności komercyjnej lub niekomercyjnej. Działka znajduje się w granicy strefy „K” ochrony krajobrazu.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich roszczeń i praw osób trzecich.

Informacje szczegółowe można uzyskać w pokoju nr 8 Urzędu Miejskiego w Mieroszowie lub telefonicznie pod nr 74 84 94 307 lub 74 84 94 318 (w zakresie ustaleń planu miejscowego).