DZIĘKUJEMY BARDZO!!!!!

23 marca 2020

Drodzy Mieszkańcy,

w tym trudnym dla nas wszystkich czasie chciałbym BARDZO PODZIĘKOWAĆ wszystkim ludziom dobrej woli i wielkiego serca, codziennie pracujących po to, aby zachować normalność i poczucie bezpieczeństwa:

• Wszystkim służbom mundurowym – strażakom OSP, policji, żołnierzom;
• Służbom medycznym – lekarzom, pielęgniarkom, aptekarzom i całemu personelowi w naszych przychodniach;
• Lokalnym przedsiębiorcom – właścicielom sklepów i ich pracownikom, firmom gastronomicznym, kucharkom, wszystkim pracownikom;
• Pracownikom socjalnym, listonoszom;
• Urzędnikom, nauczycielom, opiekunom i wychowawcom;
• Sołtysom i mieszkańcom którzy śpieszą z wieloma inicjatywami troszcząc się o los najbardziej potrzebujących.
Dla mnie i moich współpracowników jesteście bohaterami!!!
Burmistrz Andrzej Lipiński.