DZIEŃ BIBLIOTEKARZA

11 maja 2020

? ❤ ?
Dzień Bibliotekarza – z okazji tego święta Burmistrz osobiście spotkał się z Panią Wiolettą Ryż – przedstawicielką bibliotekarzy z Gminy, by podziękować za codzienną pracę i wkład w edukację kulturalną społeczności. Złożył wyrazy uznania za zaangażowanie i wysiłek w zapewnienie możliwości korzystania z dorobku literackiego i kulturowego różnych pokoleń. Życzył zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, dalszych ciekawych inicjatyw i form kontaktów z czytelnikami oraz pomyślności w życiu osobistym.

W spotkaniu uczestniczyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Mieroszowa Violetta Kopka oraz Dyrektor MCK Igor Hoffman.